Vet du hva morarente er?

Ole Larsen
15.08.2021
499 Visninger
Morarente

Økonomi-verdenen er fylt opp av ord og begrep som kan være vanskelig for den hverdagslige forbrukeren å forstå. Noen uttrykk dukker opp igjen og igjen, uten at vi egentlig er helt klar over hva de betyr. Ett av disse ordene er morarente.

Morarente er det ordet som før i tiden ble brukt om forsinkelsesrenter. Selv om forsinkelsesrente kanskje høres selvforklarende ut, er det greit å vite hva denne renten egentlig går ut på, når den oppstår og hvilken betydning den har for deg. Vi gir deg en innføring i morarente og hvorfor du bør være oppmerksom på denne.

Hva er morarente?

Morarente er det samme som en forsinkelsesrente. I noen tilfeller brukes også uttrykkene strafferente eller erstatningsrente. Dette er renter du må betale, dersom du ikke har innfridd et pengekrav i tide. Størrelsen på renten varier og fastsettes to ganger hver år.

I Norge har vi en egen lov med bestemmelser om akkurat denne renten. Loven og renten blir fastsatt i Morarenteloven eller Forsinkelsesrenteloven. Hvert halvår blir det vedtatt en ny forskrift i loven, hvor det fastsettes en fast prosentsats for den nåværende morarenten.

Det er Finansdepartementet som bestemmer hvor mye morarenten skal være, men den må også samsvare med den pengepolitiske styringsrenten. Ordningen for morarenter ble innført allerede i 1976, og er fortsatt like aktuell i dag.

I 1993 endret lovendringen seg fra å hete morarente til forsinkelsesrente, men det finnes fortsatt selskaper som benytter seg av det opprinnelige navnet. Hvis du ser utrykkene, straffe-, erstatnings-, mora-, eller forsinkelsesrente, vil det være snakk om nettopp denne renten.

Hva betyr morarente?

Hvis du ikke betaler en regning innen betalingsfristen, vil morarenten begynne å løpe. La oss si du har kjøpt en vare, men glemmer å betale regningen før fristen går ut. Kanskje har ikke muligheten til å betale, eller så har du rett og slett glemt bort regningen. Når betalingsfristen går ut, kan du måtte betale strafferenter i tillegg til det opprinnelige kravet.

Morarente skal være en slags erstatning for den andre parten, for å dekke tapet av at han ikke har fått betalt til avtalt tid. Forsinkelsesrenteloven gjelder når noen skylder penger, men det finnes også avvik og situasjoner hvor renten ikke gjelder. Dette skal vi gå nærmere innpå.

På Regjeringen sine nettsider, kan du finne en rentekalkulator som gir en utregning av hva morarenten vil være for deg. Denne er alltid oppdatert etter den nyeste renten, og ligger vanligvis syv prosentpoeng over styringsrenten for det året.

Når begynner morarente å løpe?

Dersom du har en faktura med en fastsatt betalingsdato eller forfallsdato, vil morarenten som hovedregel starte å løpe fra denne datoen. Hvis det er snakk om en betalingsfrist, kan du levere betalingsoppdraget til banken eller posten den dagen fristen går ut.

Dette er hovedregelen, men det finnes alltid unntak. Hvis det er andre lover med bestemmelser om renten som er aktuelle, er det denne du skal følge. Her er Kjøpsloven og håndverkertjenesteloven gode eksempler. Dette er lover med egne renteregler.

Morarente unntak og avvik

Før en morarente kan begynne å løpe, er det viktig at det ble fastsatt en spesifikk betalingsfrist på den opprinnelige fakturaen. Hvis du for eksempel har fått en faktura uten betalingsfrist, er det ikke slik at du plutselig vil oppleve mange dyre strafferenter.

I slike saker vil kreditoren, inkassobyrået eller selskapet du skylder penger, som regel oppdage feilen og sende et nytt betalingskrav til deg med en fast dato. Det er viktig at du følger denne betalingsfristen, slik at du slipper å betale morarente.

Først 30 dager etter et betalingskrav med en spesifikk betalingsfrist blir sendt ut, vil morarenten begynne å løpe. Vanligvis vil denne være syv prosentpoeng høyere enn den nåværende fastsatte styringsrenten. Da er det lurt å være på forskudd med uforutsette utgifter.

Morarente gjelder ikke hvis du for eksempel har prøvd å betale tilbake, men mottaker har nektet å ta imot pengene eller har vært bortreist. Hvis du mener at størrelsen på fakturaen eller kravet er feil, er det viktig at du er sikker i din sak før du holder tilbake penger. Du risikerer å måtte betale hele beløpet og renter, hvis det viser seg at kravet er gyldig.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan betale?

Dersom du har fått en faktura eller regning du ikke kan betale, er det viktig at du tar kontakt med utsender så fort som mulig. Hvis du vet at du ikke kommer til å klare å innfri regningen før forfall, finnes det alternative måter å få hjelp på.

Vi kan hjelpe deg med uforutsette utgifter – finn refinansieringslån her.

Ta kontakt med den du skylder penger. Uansett om det er en kreditor, et selskap eller en annen virksomhet. Forklar dem situasjonen og vær ærlig. De aller fleste vil være hjelpsomme og ønsker å gjøre prosessen så sømløs som mulig.

Her er det for eksempel mulig å be om renteavdrag, betalingsutsettelse eller en nedbetalingsplan. Kanskje kan du betale en del av beløpet nå, og det resterende beløpet neste måned. Det er viktig at du tilbyr en løsning som gagner begge parter, da er det størst sjanse for at kreditor godtar tilbudet.

Dersom dere kommer til enighet om en alternativ plan, er det lurt å få dette skriftlig. Dette kan brukes som dokumentasjon, dersom kreditor skulle glemme planen eller likevel sende deg nye krav og renter. I tillegg er det større mulighet for å inngå en avtale, hvis du kontakter kreditor så snart som mulig. Ikke vent til forfallsdato.

Oppsummering

Morarente og forsinkelsesrente betyr det samme. Dette er de rentene som påløper dersom du betaler en regning for sent. Rentene fungerer som en erstatning for kreditor, og skal dekke det tapet av å ikke ha fått betalt i tide.

Har du fått en faktura uten en tydelig betalingsfrist? Kontakt kreditor slik at du vet hvilken dato du skal forholde deg til. Renten fastsettes to ganger i året og Regjeringen har en god rentekalkulator som gir deg et fast beløp.

Dersom du vet at du ikke kommer til å klare å møte fristen på en faktura, må du kontakte kreditor så snart som mulig. De fleste er villig til å gå med på alternative planer for betaling. Det viktigste er at du ikke ignorerer kravet og rentene.

Forfatter Ole Larsen

Hei. Jeg heter Ole og er utdannet økonom. Nå lever jeg av å skrive artikler freelance og reiser jorda rundt. Som utenlandsstudent ble jeg veldig glad i å møte nye folk og kulturer, så det fristet aldri å reise hjem for å starte A4-livet. Derfor har jeg nå besøkt nærmere hundre land og har ikke noen umiddelbare planer om å vende hjem. På fritiden liker jeg å stifte nye bekjentskaper, trene, surfe og lese en god bok! Etter mange år med artikkelskrivning har jeg nå bidratt med tusenvis av artikler innen finans, da mest om kredittkort og forbrukslån, men også om billån og forbrukerøkonomi generelt. Dette er emner som jeg har opparbeidet meg mye kunnskap om og jeg prøver å skrive informative troverdige artikler, men som på samme tid er interessante og pirrer leserens nysgjerrighet. Sjekk ut nettsiden min her