Personlig konkurs? Her er alt du trenger å vite!

Ole Larsen
15.08.2021
1650 Visninger
personlig konkurs

Frykter du personlig konkurs, eller har et ønske om å endelig få orden på økonomien? Mange sliter med langvarige gjeldsproblemer, og da er det ofte ikke noen annen utvei enn å få en tvungen lønnsordning. Vi skal her se nærmere på konsekvenser ved personlig konkurs, og hvordan dette eventuelt kan unngås. I noen tilfeller finnes det mer gunstige løsninger.

Hva innebærer personlig konkurs?

Personlig konkurs kalles også for tvungen gjeldsordning, og er en nokså omfattende prosess. Konkursen innebærer enkelt forklart at skyldnerens eiendeler beslaglegges til kreditorenes fordel. De fleste som slår seg selv personlig konkurs gjør dette fordi gjelden har eskalert til et punkt der det ikke lenger er mulig å betjene den forsvarlig. Dersom man til stadighet må ta opp lån for å betale ned på gamle lån, kommer man fort inn i en dårlig sirkel.

I første omgang har du kanskje forsøkt å inngå en frivillig avtale med kreditorene. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan det bli aktuelt med en tvungen gjeldsordning via namsmannen. I så tilfelle er det retten som avgjør at du skal ha en gjeldsordning. Personlig konkurs kan i noen tilfeller være veien til velfungerende økonomi. Samtidig er det viktig å huske på at ordningen har en rekke konsekvenser for din økonomiske hverdag.

Konsekvenser ved personlig konkurs

Det å være personlig konkurs kan by på mange utfordringer. Målet med en gjeldsordning er at du skal få orden på økonomien, men veien mot dette målet kan være krevende. Personlig konkurs innebærer innsnevringer i din økonomiske handlefrihet. Eiendelene dine beslaglegges til fordringshavernes fordel. Du mister med andre ord disposisjonsretten over egne eiendeler. Alle eiendeler registreres og tilfaller altså konkursboet.

Eiendelene blir solgt for å dekke kreditorenes krav. Eiendeler omfatter kontanter, bankinnskudd, formue, biler, eiendom, inventar, driftsutstyr til enkeltpersonforetak og lignende. Noen av skyldners eiendeler er unntatt fra beslagsretten. Ved personlig konkurs kan du fortsatt beholde eiendeler du og familien din trenger, som vanlig innbo, klær og lignende. Du kan fortsatt arbeide eller søke jobb, men tingretten kan bestemme at en del av inntekten skal tilfalle kreditorene. Du får et minstebeløp å leve for.

Hvor lenge varer personlig konkurs?

Så snart retten har avsagt en kjennelse om personlig konkurs, vil du som skyldner miste råderetten over eiendelene dine. Dette vil vare i fem år. Det betyr i praksis at du må leve for et minimum i en femårsperiode, og at alt av «ekstra» inntekt går til kreditorene. Namsmannen vil ha kontroll over økonomien din mens du er personlig konkurs, og dette kan naturligvis påvirke levestandarden din betraktelig.

Hvem kan søke om gjeldsordning?

Mange ønsker å søke om gjeldsordning slik at de kan få orden på økonomien. Dette kan for eksempel være privatpersoner som sliter med mange forbrukslån og dyr kredittgjeld. Dersom du driver et enkeltpersonforetak kan personlig konkurs også være aktuelt. Når du driver et enkeltmannsforetak er det du personlig som står ansvarlig for økonomien. Dette skiller seg betraktelig fra aksjeselskaper, der innehaver ikke er personlig ansvarlig for gjeld.

Det er imidlertid ikke enkelt å få en gjeldsordning. Mange krav skal innfris før dette steget tas. Vurderingen er nokså kompleks, og du må blant annet være ute av stand til å innfri økonomiske forpliktelser. Du må også ha forsøkt å forhandle med de ulike kreditorene. Sitter du med ny gjeld er som regel gjeldsordning utelukket. Det er først og fremst dem som sliter med gammel gjeld som rammes av ordningen.

Her kan du se en gjennomgang av gjeldsordning – via EKinkasso Kommunesystemer:

Hvordan søke om gjeldsordning?

En gjeldsordning kan betraktes som en avtale mellom kreditorene dine og deg selv. Denne avtalen kan være frivillig, noe som betyr at du på eget initiativ inngår en avtale med kreditorene. Du kan søke via «Søknadsskjema om gjeldsforhandling», og du finner alle relevante skjemaer her.

Før du søker bør du få oversikt over alle regninger og gjeld, hente ut skattemeldingen din og en oversikt over kravene som er registrert hos Statens innkrevingssentral. Forsøk også å inngå en avtale med kreditorene dine før du søker. NAV kan også gi deg gjeldsrådgivning. Når du har sendt inn søknaden vil namsmannen vurdere hvorvidt du bør slås personlig konkurs. Han vi sjekke om du er ute av stand til å betale gjelden, og deretter komme med en avgjørelse.

Hvordan unngå personlig konkurs?

Personlig konkurs kan unngås. Først og fremst er det lurt å kommunisere med kreditorene, slik at en frivillig avtale kan inngås. Får du dette til, kan du potensielt slippe en tvungen gjeldsordning og fem år uten disposisjonsrett over egne eiendeler. Ellers anbefaler vi å se etter potensielle muligheter for å øke inntekten, eller å ta opp et refinansieringslån. Snakk med kreditorer og rådgivere Personlig konkurs kan i mange tilfeller unngås dersom du greier å lage en avtale med kreditorene.

Foreslå gjerne en nedbetalingsplan, og forklar dem at dette er din eneste mulighet for å betale ned gjelden på vanlig vis. Økonomiske rådgivere og advokater kan også gi deg nyttig hjelp i denne prosessen. Finn ut hvilke rettigheter du har!

Øk inntekten

Dersom inntekten din ikke er tilstrekkelig for å dekke gjelden, kan det også være greit å vurdere et jobbskifte. Du kan potensielt tjene mye mer dersom du får en annen jobb! Et alternativ er å skaffe seg en deltidsjobb. Med noen tusenlapper ekstra i måneden kan du potensielt greie å håndtere gjelden din.

Eier du din egen bolig?

Da kan du ofte søke om refinansiering, noe som betyr at lånet ditt bakes inn i boliglånet. Med egen bolig kan du til og med søke etter refinansiering med betalingsanmerkning. Uten sikkerheten egen bolig medfører, kan det være utfordrende å få refinansieringslån. De fleste banker er strenge når det kommer til refinansiering uten sikkerhet, spesielt om du har betalingsanmerkninger.

Personlig konkurs – bare negativt?

Selv om det å bli slått personlig konkurs kan være krevende og innebære mindre økonomisk frihet en periode, har det også sine positive sider. Etter fem år er du per definisjon helt gjeldsfri. Du blir imidlertid ikke kvitt statlig gjeld. Etter endt gjeldsordning med tvungent lønnstrekk og begrenset handlingsfrihet, kan du endelig starte på blanke ark. Husk samtidig på at fem år er lenge, og at prosessen kan være tung. Sjekk derfor om det finnes alternativer først!

Forfatter Ole Larsen

Hei. Jeg heter Ole og er utdannet økonom. Nå lever jeg av å skrive artikler freelance og reiser jorda rundt. Som utenlandsstudent ble jeg veldig glad i å møte nye folk og kulturer, så det fristet aldri å reise hjem for å starte A4-livet. Derfor har jeg nå besøkt nærmere hundre land og har ikke noen umiddelbare planer om å vende hjem. På fritiden liker jeg å stifte nye bekjentskaper, trene, surfe og lese en god bok! Etter mange år med artikkelskrivning har jeg nå bidratt med tusenvis av artikler innen finans, da mest om kredittkort og forbrukslån, men også om billån og forbrukerøkonomi generelt. Dette er emner som jeg har opparbeidet meg mye kunnskap om og jeg prøver å skrive informative troverdige artikler, men som på samme tid er interessante og pirrer leserens nysgjerrighet. Sjekk ut nettsiden min her