Utleggsforretning | Alt du trenger å vite

Ole Larsen
15.08.2021
1352 Visninger
utleggsforretning

Dersom du mottar et varsel om såkalt utleggsforretning, betyr dette at noen du skylder penger har iverksatt krav om oppgjør. Vi skal her se nærmere på hva en utleggsforretning er, og hvordan prosessen er. I noen tilfeller kan du stanse kravet før det iverksettes.

Hva er en utleggsforretning?

Hvis du skylder penger til noen og de krever at du skal gjøre opp for deg, kan dette kravet behandles av namsmannen dersom det er gyldig. Denne prosessen kalles for en utleggsforretning.
Under utleggsforretningen vil det avgjøres hvordan det du skylder skal bli innkrevet. Som regel resulterer prosessen i én av to muligheter:

  1. Det tas pant i eiendelene dine.
  2. Utleggstrekk: Pengene du skylder trekkes direkte fra inntekten din.

Merk deg at kreditoren skal ha et gyldig grunnlag for kravet, altså et såkalt tvangsgrunnlag. Du kan se eventuelt tvangsgrunnlag i en utleggsbegjæring du får tilsendt.

Pant i eiendeler

Ett av de mulige resultatene etter en utleggsforretning er at det tas pant i skyldners eiendeler, også kjent som utleggspant. Husk at namsmannen kan kreve utleggspant i eiendeler som ikke er registrert på deg, men for eksempel en ektefelle.

Dette blir kun gjort dersom namsmannen finner det sannsynlig at du eier gjenstanden. Når eiendeler pantsettes vil du fremdeles eie dem, men du har begrensede rettigheter når det kommer til bruk og salg.

Innehaveren av det pantsatte objektet kan også kreve det tvangssolgt, slik at beløpet du er skyldig kan bli nedbetalt. Det kan tas utleggspant både i gjenstander og penger som står på konto. Hvis sistnevnte gjelder, kan kreditoren kreve pengene overført.

Utleggstrekk (lønnstrekk)

En utleggsforretning kan også føre til at namsmannen sikrer kreditorens krav ved å gi deg lønnstrekk. Dette kan også kalles for utleggstrekk eller tvunget trekk i lønn.

Du vil kun få lønnstrekk dersom det besluttes at inntekten din er stor nok til at du og resten av husstanden kan forsørges. Både ytelser fra NAV, arbeidsinntekt, pensjonspenger og erstatningspenger regnes som inntekt.

Husk at utleggstrekk for én og samme sak aldri vil vare lengre enn to år. Dersom kravet ikke er nedbetalt på disse to årene, kan det hende at kreditoren sender ut nok en utleggsbegjæring.

Hvis det bestemmes at du skal ha lønnstrekk, vil det bli sendt et krav om dette til eventuell arbeidsgiver. Han eller hun må da trekke et spesifikt beløp fra lønnen din. Dersom arbeidsgiveren ikke gjør dette, blir vedkommende selv ansvarlig for å utføre trekket.

Hva om du ikke har eiendeler eller inntekt?

Noen ganger kan namsmannen beslutte at du som skyldner ikke har et stort nok inntektsgrunnlag for lønnstrekk (sjekk livsoppholdssatser) eller at det ikke er eiendeler å pantsette. I så fall vil en eventuell utleggsforretning avsluttes.

Det betyr i praksis at du ikke trenger å gjøre opp for deg. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom du mottar sosialstønad som eneste inntekt, og samtidig har barn å forsørge.

Utleggsforretning – slik er prosessen

Når et krav om utleggsforretning har blitt begjært tvangskraftig, kan kreditoren din sende utleggsbegjæringen til namsmannen i kommunen din. Før utleggsbegjæringen blir avholdt, vil debitor bli varslet om sted og tid for utleggsforretning.

Et varsel om utleggsforretning blir som regel sendt via brevpost eller digital post. Varselet inneholder informasjon om din antatte inntekt, eiendeler og utgifter. Her blir du bedt om å svare, noe som er lurt å gjøre.

Opplysningene du oppgir har innvirkning på utleggsforretningen. Sjekk derfor at alle data er korrekte og oppdaterte. Du kan risikere at et månedlig lønnstrekk blir større enn nødvendig dersom du ikke har opplyst om diverse nødvendige utgifter og omkostninger.

En utleggsforretning blir avholdt på kontoret til namsmannen. Namsmannen vil da søke i offentlige registre for å få nødvendig oversikt over lønn, fast eiendom og lignende du besitter. Prosessen for en utleggsforretning er som følger:

  1. Et gyldig tvangsgrunnlag må foreligge (som f.eks. misligholdt forlik).
  2. Kravet må ha blitt misligholdt.
  3. Kreditoren sender utleggsbegjæringen til namsmannen.
  4. Du mottar varsel om tid og sted for utleggsforretning.
  5. Svar på varselet og rett opp i eventuelle feil.
  6. Du trenger ikke å møte opp personlig.
  7. Du orienteres om resultatet av utleggsforretningen i et eget brev.

Hvordan håndtere en utleggsforretning

Hvis du har mottatt varsel om utleggsforretning har du som regel to valgmuligheter. Den ene muligheten er å stanse utleggsforretningen ved å betale ned hele kravet. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må utleggsforretningen avholdes.

Det er ikke så mye du trenger å gjøre i forbindelse med en utleggsforretning dersom den først skal avholdes. Det viktigste er at du besvarer kravet og oppgir nødvendig informasjon om utgifter og lignende. Dette må dokumenteres.

Dersom du ikke har høy nok inntekt eller kan vise til andre formuesgoder, vil ikke Statens Innkrevingssentral iverksette trekk. Husk imidlertid at dersom inntekten din skulle øke, vil det kunne bli iverksatt lønnstrekk. SI gjør jevnlige søk, og oppdager om inntekten øker.

Hvordan stanse utleggsforretning?

Skal du stanse et krav om utleggsforretning må du sørge for å betale beløpet du skylder i god tid. Statens Innkrevingssentral anbefaler at du betaler en uke før datoen for utleggsforretningen om du betaler via nettbank.

Dersom du betaler med kort, bør dette gjøres senest to dager før eventuell utleggsforretning avholdes.

Hovedregelen er med andre ord at kravet må betales dersom prosessen skal stoppes. Husk likevel på at det også kan hende at utleggsforretning blir uaktuelt dersom du har for lav inntekt eller ikke har noen dyrebare eiendeler.

Får jeg betalingsanmerkning?

Når en utleggsforretning blir avholdt, vil skyldner i de aller fleste tilfeller få en betalingsanmerkning. Denne anmerkningen kan gjøre det vanskelig å søke lån (men ikke umulig) eller å handle på kreditt ved senere anledninger.

Betalingsanmerkning vil gis selv om namsmannen ikke gir deg lønnstrekk eller tar pant i eiendeler. Betaler du derimot kravet når du mottar varsel om utleggsforretning, unngår du å få betalingsanmerkning.

Betalingsanmerkning gis som regel i alle tilfeller der det er registeret trygde- eller lønnstrekk, utleggspant, gjeldsordning eller personlig konkurs. Anmerkningen slettes når kravet er gjort opp for eller når gjeldsordningen er ferdig gjennomført.

Utleggsforretning er en prosess som går ut på at kreditorer krever at du gjør opp for gjeld. Dette kan resultere i pantsetting av eiendeler eller lønnstrekk, dersom kravet ikke betales, og i verste fall kan du komme i en situasjon hvor du må begjære deg selv personlig konkurs – en prosess som også kan ta tid.

Forfatter Ole Larsen

Hei. Jeg heter Ole og er utdannet økonom. Nå lever jeg av å skrive artikler freelance og reiser jorda rundt. Som utenlandsstudent ble jeg veldig glad i å møte nye folk og kulturer, så det fristet aldri å reise hjem for å starte A4-livet. Derfor har jeg nå besøkt nærmere hundre land og har ikke noen umiddelbare planer om å vende hjem. På fritiden liker jeg å stifte nye bekjentskaper, trene, surfe og lese en god bok! Etter mange år med artikkelskrivning har jeg nå bidratt med tusenvis av artikler innen finans, da mest om kredittkort og forbrukslån, men også om billån og forbrukerøkonomi generelt. Dette er emner som jeg har opparbeidet meg mye kunnskap om og jeg prøver å skrive informative troverdige artikler, men som på samme tid er interessante og pirrer leserens nysgjerrighet. Sjekk ut nettsiden min her