Stoppe tvangssalg av bolig

Erik Nilsen
19.04.2021
509 Visninger
tvangssalg bolig refinansieringslån

Å få hjelp til å rydde opp i gjeld er noe som sitter langt inne hos noen mennesker. Vi skjønner selvsagt at det kan være vanskelig, men det er absolutt ikke noe du bør vente med. I verste fall kan du faktisk havne i situasjon hvor boligen din står i fare for å bli tvangssolgt, på grunn av at du ikke ba om hjelp på riktig tidspunkt. Det er naturligvis ingen som ønsker å få boligen sin tvangssolgt. Men når du står midt i en situasjon hvor det er det som kan være utgangen, så skjønner vi at du kanskje føler at situasjonen virker ganske håpløs.

Denne artikkelen vil handle om hva du kan prøve dersom du har fått varsel om at boligen din har blitt begjært tvangssolgt av en av dine kreditorer.

Hva er et tvangssalg?

Å få boligen sin tvangssolgt er en konsekvens av å ikke betale viktige regninger. I en slik konflikt er det alltid to parter. Det er eier av boligen som ikke har betalt og aktøren som begjærer boligen tvangssolgt.

Grunnen til at en bolig begjæres tvangssolgt kan være mye forskjellig. I flere tilfeller handler det om at boligeier ikke har betalt en viktig regning. Felleskostnader (hvis du bor i et sameie) og annen gjeld er klassiske eksempler på grunner til at en bolig begjæres tvangssolgt.

Når en bolig blir begjært tvangssolgt, så er det ikke kreditoren som står for salget. Når dette skjer, så har saken havnet på bordet til Tingretten, og det er de som står for tvangssalget. Fra Tingretten sin side skjer det ofte i samarbeid med en medhjelper. En advokat, for eksempel.

Når det gjelder hvordan selve salget foregår, så er ikke prosessen så forskjellig fra et ordinært boligsalg. Det blir avholdt visninger, budrunde og lignende i denne prosessen også, men det er ikke du som selger som skal akseptere budet. Her er det Tingretten som gjør det.

Å motsette seg tvangssalget

Dersom du har mottatt et varsel om at en kreditor har begjært boligen din tvangssolgt, så kan du prøve å få stoppet tvangssalget. Den som får boligen sin begjært tvangssolgt har nemlig én måneds klagefrist på begjæringen.

Når du motsetter deg tvangssalget, så må du sende inn en skriftlig klage på begjæringen. I klagen din må du gi en begrunnelse på hvorfor du motsetter deg at boligen din skal tvangsselges. I tillegg bør du prøve å komme opp med en alternativ løsning i klagen din.

Men dette er ikke en prosess som du trenger å stå i alene. I slike saker er det vanlig å engasjere en advokat som kan hjelpe deg i denne prosessen. Hvis det er noe du har råd til, så er det noe du definitivt bør vurdere seriøst.

Det å motsette seg tvangssalget vil være en effektiv måte å kjøpe seg litt tid på. Dette er en veldig praktisk mulighet, for det kommer ikke til å skje noe mer i perioden hvor Tingretten behandler klagen din. Da har du tid til å få samlet deg og prøve å ordne opp i det selv.

Ta kontakt med kreditor

Etter at du har mottatt begjæringen om tvangssalget og har sendt inn den skriftlige klagen, så er det viktig at du tar kontakt med den aktuelle kreditoren så fort som mulig. Med kreditor mener vi aktøren du skylder penger.

Det overordnede målet med alt du gjør i denne prosessen, er å få stoppet tvangssalget av boligen din. Det vil si at alle som tar kontakt med kreditor i en slik situasjon, ønsker å ordne opp i konflikten. Det beste er å bli enige om en avtale, slik at boligen din ikke tvangsselges.

Det er imidlertid umulig for oss å si hva utfallet av denne kommunikasjonen blir. Skjebnen ligger egentlig i kreditorens hender, for det er helt og holdent deres avgjørelse om de ønsker å bli enige om en avtale eller ikke.

For å blidgjøre kreditoren kan det være en god idé å skrape sammen alt av ekstra penger. Hensikten med dette er å tilby dette til den aktuelle kreditoren. Det er en effektiv måte å vise at du faktisk er villig til å gjøre opp for deg, og at du virkelig vil finne en løsning.

Selg frivillig

Det å få boligen sin solgt på tvangssalg, er ikke det samme som å selge på den vanlige måten. Når en bolig tvangsselges, så er det vanlig at prisen er mye lavere enn når noen velger å selge boligen sin selv.

I en vanlig salgsprosess er det gjerne slik at pengene fra salget går til å kjøpe ny bolig, men det er naturligvis ikke det fungerer med pengene fra et tvangssalg. Da går pengene til å betale ned gjelden din i stedet, og du står igjen med ingenting.

Det vil si at det vil være fordelaktig å motsette seg tvangssalget, for det kan gi deg muligheten til å selge boligen på dine egne premisser. Ved å ta for salget selv, kan også føre til at du får mer for boligen din og kan betale ned gjelden din raskere enn ved et tvangssalg.

Generelt sett kan det også få fart på prosessen ved å selge frivillig. Prosessen med å tvangsselge en bolig har utvilsomt potensiale til å bli unødvendig lang. Det kan faktisk ta opp til et helt år, så det å selge frivillig vil altså være å foretrekke i en slik situasjon.

Refinansieringslån

Dersom du ønsker å stoppe tvangssalget av boligen din, så må du finne en bedre løsning. Med det mener vi en bedre løsning for begge parter i konflikten, men til syvende og sist er kreditoren som har størst innflytelse på sluttresultatet.

I et forsøk på å få omgjort begjæringen om tvangssalg, så kan du undersøke hvilke muligheter du har med tanke på å søke om refinanseringslån. Et refinansieringslån er et lån som samler alle smålånene dine i kun ett lån.

For kreditorene er det viktigst at de får pengene sine, og hvordan du velger å sørge for det er i stor grad din avgjørelse. Men et refinanseringslån vil være et godt alternativ, for det vil generelt gjøre det mye enklere å holde oversikt over hvor mye du skylder.

Forfatter Erik Nilsen