Se etter potensielle fradrag i skattekortet!

Ole Larsen
15.08.2021
538 Visninger
Skattefradrag skattekort

Mange er ikke klar over at de har rett på fradrag på skatten. Dersom du tar en kikk på skattekortet ditt, vil du se at det finnes mange ulike poster som kan gi rett på skattefradrag. Vi kan for eksempel nevne barn i barnehage, renter på lån og reisekostnader til og fra arbeidsplassen.

Med fradrag kan du få litt mindre å betale i skatt, noe som kan gi deg mer penger til overs i hverdagen. Vi skal her se nærmere på ulike ting som kan gi rett på fradrag i skattekortet!

Helse og familie

Dersom du har barn finnes det en rekke muligheter for fradrag på skatten. Hvis du har barn i barnehage eller SFO, vil du ha rett på fradrag. Du kan få opptil 25 000 kroner i skattefradrag hvis du betaler for SFO eller barnehageplass. Denne summen gjelder for ett barn.

Har du to eller tre barn, vil beløpet endres til henholdsvis 40 000 og 55 000 kroner. Har du mer enn tre barn, vil hvert ekstra barn gi rett på 15 000 kroner ekstra i skattefradrag.

Du kan også ha rett på fradrag på skatten hvis du har ekstra reisevei til arbeidsplassen grunnet levering av barn til SFO eller barnehage. Ellers har du rett på fradrag om du har barn under 12 år med særskilte behov.

Hvis du er enslig forsørger eller betaler underholdsbidrag kan du også ha rett på skattefradrag. Sjekk derfor skattekortet ditt ekstra nøye om du har barn. Her er det mye penger å spare.

Har du hatt barnevakt?

I sjangeren «helse og familie» kan du også ha rett på fradrag på skatten dersom du har brukt penger på barnevakt. Har du for eksempel betalt en bestemor eller nabojente for barnepass, kan dette føres opp på posten for fradrag.

Dersom du har hatt utgifter på mer enn 10 000 kroner, må du passe på at beløpet har blitt betalt via banktransaksjoner, og ikke kontant. Vipps er en gyldig overføringsmåte. Du kan få fradrag for utgifter til barnevakt på opptil 25 000 kroner for ett barn.

Har du betalt for barnevakt for flere barn enn dette, vil det gjelde et tillegg for 15 000 kroner per barn.

Har du skilt deg?

Dersom du har gjennomgått en skilsmisse kan dette bety at du har rett på fradrag på skatten. Ble du separert eller skilt det foregående året, vil særfradraget bli gitt til den parten som har rett på utvidet barnetrygd fra NAV.

Hvis man har rett til å motta 50 % utvidet barnetrygd grunnet lik fordeling av omsorgen for barnet, vil hver av foreldrene motta halvt særfradrag. Dette er viktig å føre opp på skattekortet.

Utdanning og arbeidsliv

Arbeidstakere har ofte rett på skattefradrag dersom de pendler og har lang avstand mellom arbeidsplass og hjem. Er avstanden på mer enn 65 km (tur–retur), har du rett på reisegodtgjørelse. Du kan også få dekket utgifter til ferge og bompenger i noen tilfeller.

Som arbeidstaker kan du også ha rett på skattefradrag dersom du må overnatte andre steder enn hjemme grunnet jobben. Du har også mulighet til å få fradrag på skatten hvis du er fisker eller jobber på sjøen.

Du har rett på fradrag dersom du for eksempel har hatt utgifter til losji, mat eller reise i forbindelse med lang reisevei til arbeidsplassen.

Er du medlem i en fagforening har du også rett på skattefradrag, noe mange ikke er klar over. Dette gjelder for eksempel hvis du er medlem av LO eller lignende. Utenlandske arbeidstakere kan også ha rett på skattefradrag, og det samme gjelder dersom du kun bor i Norge deler av året.

Eiendeler og bolig

Hvis du eier din egen bolig kan det være lurt å ta en ekstra kikk på skattekortet. Du kan nemlig ha rett på fradrag dersom du har bolig som er del av et sameie eller boligselskap.

De som leier ut bolig kan også ha rett på fradrag, også om de leier ut fritidsbolig. Husk at du også kan få skattefradrag hvis du har solgt bolig med tap det siste året.

BSU, lån og renter

En av de viktigste grunnene til at folk får fradrag på skatten, er gjeld og renter. Dersom du har et boliglån for eksempel, vil rentene du betaler gi deg rett til fradrag.

Du vil også få skattefradrag hvis du sparer til din første bolig i BSU (Boligsparing for ungdom). Du kan motta fradrag for inntil 20 % av beløpet du har spart opp. Hvis du har spart 25 000 kroner, vil du med andre ord ha rett på 5 000 kroner i fradrag på BSU.

Du må ha hatt skattepliktig inntekt for å kunne motta dette fradraget, noe som er verdt å være obs på.

Har du solgt verdipapirer eller aksjer og tapt på det, kan også dette gi deg fradragsrett. Se derfor ekstra nøye på skattekortet ditt dersom du har lån. Husk å oppdatere dersom du betaler ned mye av lånet ditt, slik at du slipper å få restskatt.

Gaver til frivillige organisasjoner

Du kan oppleve å få fradrag av skattepliktig inntekt dersom du har donert gaver i form av penger til enkelte frivillige organisasjoner, inkludert livssyns- og trossamfunn. Disse organisasjonene må være forhåndsgodkjente.

For at du skal få rett på fradrag, må organisasjonen du har donert penger til oppfylle kravene som stilles til formål, aktivitet og nasjonalt omfang i skatteloven. Gaven som doneres må dessuten være på minimum 500 kroner. Du må også forhåndsutfylle gaven i skattemeldingen.

Du kan ha rett på fradrag

Mange er ikke klar over at de har rett på fradrag når de fyller ut skattekortet. Det er ikke uvanlig at man går glipp av flere tusen kroner i fradrag fordi skattekortet ikke er fylt ut korrekt. Du bør spesielt være obs på endringer i skattekortet dersom du har fått barn, flyttet eller skilt deg.

Husk at Skatteetaten har mye informasjon om deg, slik at skattekortet ofte vil inneholde mye korrekt informasjon. Det er imidlertid ikke alt de vet, og disse opplysningene må du selv legge inn.

Forfatter Ole Larsen

Hei. Jeg heter Ole og er utdannet økonom. Nå lever jeg av å skrive artikler freelance og reiser jorda rundt. Som utenlandsstudent ble jeg veldig glad i å møte nye folk og kulturer, så det fristet aldri å reise hjem for å starte A4-livet. Derfor har jeg nå besøkt nærmere hundre land og har ikke noen umiddelbare planer om å vende hjem. På fritiden liker jeg å stifte nye bekjentskaper, trene, surfe og lese en god bok! Etter mange år med artikkelskrivning har jeg nå bidratt med tusenvis av artikler innen finans, da mest om kredittkort og forbrukslån, men også om billån og forbrukerøkonomi generelt. Dette er emner som jeg har opparbeidet meg mye kunnskap om og jeg prøver å skrive informative troverdige artikler, men som på samme tid er interessante og pirrer leserens nysgjerrighet. Sjekk ut nettsiden min her