Medlåntaker

Når man søker på boliglån har man mulighet til å søke i lag med en annen. Den du søker sammen med vil derfor være en medlåntaker. Dette nevnes som regel i søknadsprosessen, og vil gi både positive og negative følger, avhengig av deres situasjon og behov.

Hvem kan være medlåntaker?

For å være godkjent som medlåntaker må man være ektefelle eller registrert samboer med primærsøkeren. Dette kan også være en foreldre som ønsker å stille opp økonomisk. Det er også krav om at man må ha felles folkeregistrert adresse.

[embed]https://refinans.net/5-tips-til-deg-som-onsker-god-oversikt-over-dine-lan/[/embed]

Hvorfor burde man ha en medlåntaker?

Ved å ha en medlåntaker vil begge parter ha ansvar for lånet og tilbakebetalingen. Det vil derfor på mange måter skape en trygghet og rettferdighet i avtalen, som kan gjøre at søkeprosessen og nedbetalingen blir enklere når begge parter har delt ansvar. Når dere er 2 på et lån skaper det også en ekstra sikkerhet for långiveren. Dette fører til at giveren kan gi bedre vilkår, som lengre nedbetalingstid, lavere rente og andre relevante vilkår. Med ekstra sikkerhet kan du altså få et mye bedre tilbud enn om du skulle søkt på egen hånd.

Om du har lav månedslønn men ønsker å søke om større beløp, kan det lønne seg å ha med medlåntaker. Långiveren vil da sjekke opp i begge sine inntekter og egenkapital, og bruke det som utgangspunkt under søkeprosessen. Det vil derfor kunne gi større sjanse for at søknaden skal gå gjennom.

Hva er viktig å tenke på når man har en medlåntaker?

Hvis du eventuelt vil ha en medlåntaker når du søker om/ får deg en refiansiering, eller annen type lån, er det en del momenter du/dere bør ha en plan for.

Fraflyttelse eller skilsmisse

Når du søker i lag med en medlåntaker, blir ansvaret og nedbetalingen delt på begge parter. Om et forhold går fra hverandre, eller et ektepar går gjennom skilsmisse, kan det være noen tilfeller hvor det er vanskelig eller nesten umulig å fortsette å samarbeide med nedbetalingen av lånet. Det er derfor viktig at du og medlåntakeren din tenker gjennom situasjonen godt, før dere tar et valg.

Fullt ansvar for lånet

Når man søker om lån, godtar banken det dersom de føler de kan stole på deg. De forventer at nedbetalingen skal bli utført korrekt, og at den blir betalt tidsnok. Både hovedsøker og medlåntaker har derfor fullt ansvar på at det blir betalt tidsnok.

Dersom hovedsøker ikke kan betale for seg en måned, må medlåntakeren betale hele beløpet. Det vil si at du ikke bare kan betale halvparten, som man kanskje tenker når man deler et lån.

Begge parter har ansvar for at hele beløpet betales, og det er opptil enhver hvordan man skal fordele, så lenge banken får hele beløpet.

Dette er en risiko som hovedsøker og medlåntaker må tenke på før man søker om å ha en medlåntaker. Både hovedsøker og medlåntaker må vite at dersom andre parten ikke betaler for seg, må man selv kunne betale alt.

Rente og selvangivelse

Til slutt er det også viktig å tenke på hvordan renten skal fordeles i forhold til når selvangivelsen skal leveres. Det enkleste er om medlåntakeren overfører all rente til hovedsøkeren.

Da trengs det ikke å legge inn noe ekstra i selvangivelsen. Dersom ingen endrer noe med renten, blir den fordelt 50/50 på hovedsøker og medlåntaker. Da må man føre inn eventuell rentefradrag og deklarering i selvangivelsen før den skal leveres inn.

Litt om renter og fradrag:

Refinansiere med en medlåntaker

Ved å bruke en medlåntaker, stiller man sterkere ved at banken kan gi bedre tilbud. Når du skal refinansiere og søke om nytt lån, kan det lønne seg med å søke med en medlåntaker, slik at banken kan gi deg bedre betingelser og lavere rente.

Banker har diverse minimumskrav for å innvilge et lån, og betalingsevnen til kunden er ofte avgjørende. I de fleste avslag, er det kunden som ikke oppfyller disse kravene.

Ved å ha en medlåntaker ved sin side, vil betalingsevnen som regel øke, hvor det er 2 inntekter å legge vekt på. Dette øker sjansen for at kunden i det hele tatt skal ta opp refinansieringslån, og øker også sjansen for at kunden kan få søke om større beløp.

Skal du søke med en familiemedlem eller samboer, og betingelsene og nedbetalingsplanen tilfredsstiller begge, er dette en god mulighet for deg som kunde.

[embed]https://refinans.net/kausjonist/[/embed]

Tips til deg som vurderer å ha en medlåntaker:

  • Å ha en medlåntaker lønner seg i større grad om du søker om større beløp.
  • En medlåntaker gir både deg og långiveren større sikkerhet og bedre tilbud.
  • Husk å tenk deg godt om og ha god kommunikasjon med den andre søkeren før du bestemmer deg for å ha en medlåntaker.
  • Både hovedsøker og medlåntaker har fullt ansvar for å betale ned lånet. Kommer en av dem i en økonomisk knipe, må den andre betale det resterende beløpet, eller eventuelt hele beløpet.
  • Sett opp en kontrakt mellom deg og medlåntaker, hvor dere gjennomgår nedbetalingsplanen og alt som kan være nyttig å ha dersom det skulle skje noe.