Kausjonist

Erik Nilsen
24.05.2021
712 Visninger
kausjonist lån refinansiering

Når du skal kjøpe bolig, så er det vanlig å ta opp lån. Dette kalles boliglån, men det er ikke slik at du kan gjøre det sånn uten videre. Du må søke om lån, og så må banken behandle søknaden din. Svaret kan bli både ja og nei.

Det er flere faktorer som spiller inn i vurderingen av lånesøknaden din. Det er altså mye som må stemme for at du skal få et positivt svar. Du må blant annet ha 15 % egenkapital og god betalingsevne.

Hvis du er veldig ung, er det imidlertid ikke sikkert at du har begge deler. Men selv om du kanskje ikke oppfyller alle bankens krav, så finnes det alternativer som gjør at du kan få innvilget lån likevel. Et av dem er å få noen til å kausjonere for deg.

Hva er en kausjonist?

Vi kan forklare hva en kausjonist er ved å ta utgangspunkt i det vi nevnte ovenfor. Enhver låntaker må oppfylle bankens krav om blant annet 15 % egenkapital og tilfredsstillende betalingsevne. Dersom en av disse uteblir, så er sannsynligheten for å få lån ganske liten.

Det betyr at du kan ha nok midler til å oppfylle kravet om 15 % egenkapital, men kanskje har du bare en 60 % stilling på jobben. Det i seg selv er nok til å få banken til å tvile på om de burde gi deg lån. Men det er altså her kausjonisten kommer inn.

I tillegg finnes det forskjellige typer av kausjonister. Nedenfor vil vi gi en kort forklaring på hver enkelt type, og så skal vi se nærmere på hvilken av disse typene som er det mest brukte alternativet i dagens samfunn.

Kausjonist

En kausjonist kan også kalles en garantist. Definisjonen på begrepet garantist er å garantere for noen eller noe, og det er det en kausjonist gjør.

En ‘’helt vanlig’’ kausjonist garanterer at banken vil få pengene sine – på en eller annen måte. Det vil si at hvis låntaker ikke kan betale en eller to måneder, så er det teoretisk sett kausjonisten som til syvende og sist har ansvaret for å sørge for at banken får pengene sine.

I praksis betyr det at kausjonisten har sagt at dersom låntaker ikke kan betale, så vil vedkommende tre inn i låntakers sted og sørge for at banken får pengene sine i tide.

Det er dog slik at en kausjonist ikke trenger å garantere for hele lånesummen. Kausjonisten kan selv bestemme hvor mye vedkommende vil garantere for, men det vanligste er å garantere for den delen som banken mener kan by på problemer for låntaker.

Realkausjonist

Når du velger å kausjonere for noen, så kan du også velge å bli realkausjonist. I et slikt tilfellet så er oppgaven din fremdeles den samme, men det er ikke slik at du må ta penger fra egen lomme for å betale banken rett som det er.

Som realkausjonist stiller du med din egen bolig som garanti. Det betyr at det er din bolig banken tar pant i, og ikke boligen som låntaker kjøper. I situasjoner som er litt mer forutsigbare, så er det låntakers bolig det blir tatt pant i. Det er også dette alternativet som er mest brukt i forbindelse med det å innta en rolle som kausjonist.

Medlåntaker

Det å innta rollen som kausjonist, er et enormt ansvar. Hvis du ikke har lyst til å være kausjonist, så kan du vurdere å gå inn som medlåntaker. For å gå inn som medlåntaker, så må også du signere papirene. Det vil si at du bekrefter at du har en ansvarlig rolle i denne situasjonen, og da har du det helt til lånet er nedbetalt.

I en slik situasjon vil det være lurt å vurdere alternativene opp mot hverandre. Men hvor vidt du foretrekker å være kausjonist eller medlåntaker, er naturligvis helt opp til deg.

Garantere eller låne

Det finnes også andre alternativer, hvis du har lyst til å hjelpe. Det er ofte det som er utgangspunkt i situasjoner som dette.

I stedet for å la banken ta pant i boligen din eller ende opp med å måtte betale banken fra egen lomme, så kan du sette den aktuelle pengesummen på en låst konto. Fra denne kontoen kan banken hente avdrag hvis låntaker ikke kan betale.

Hvis låntaker klarer å betale alle avdrag frem til den dagen lånet er nedbetalt, så vil du få tilbake pengene som har stått på den låste kontoen.

Du kan også velge å ta opp et eget lån i ditt navn. I praksis betyr det at du låner den delen av summen hvor banken setter foten ned for den opprinnelige låntakeren. Dette er et fint alternativ hvis du skal hjelpe med egenkapital.

Hva bør en kausjonist tenke på?

kausjonist kjæresten

Det kan være fristende å spørre kjæresten, men er det så lurt da?

Det å kausjonere for noen, er et stort ansvar. Det er derfor viktig at du ikke samtykker til det umiddelbart, men at du tenker grundig gjennom det før du tar en avgjørelse. Før du går inn som kausjonist for noen, så er det mange spørsmål som bør besvares. Hvilke konsekvenser får det for deg personlig, for eksempel? I tillegg er det at du er fullstendig klar over låntakers økonomiske situasjon. Det er den som bør veie tyngst når du skal ta en avgjørelse rundt det å være kausjonist.

Det vil si at dersom låntaker har en økonomisk historie som er bemerkelsesverdig rotete, så er det kanskje ikke så lurt å inngå en slik avtale. Hvis situasjonen derimot er motsatt, så skader det ikke å vurdere det.

Refinansiering med kausjonist

Kan du refinansiere med kausjonist? Det er fullt mulig å refinansiere med kausjonist, og denne formen for refinansiering ligner litt på organiseringen av situasjonen med realkausjonist. Det å refinansiere vil være særlig aktuelt hvis du har mange smålån i tillegg til boliglånet, som du ønsker å bake sammen til kun ett lån.

Se muligheter for refinansiering her. Muligheter for å låne med medlåntaker.

Når du har boliglån, så eier du teoretisk sett ikke hele boligen selv. Det betyr at du heller ikke kan bruke boligen din som refinansieringsmiddel. Men det er altså en mulighet å refinansiere ved å la banken ta pant i en annens bolig.

Hvor mye kan jeg låne med kausjonist?

Hvor mye du kan låne med kausjonist vil være avhengig av hvor mye du har i inntekt, gjeld og hvilken kredittvurdering banken foretar av deg. Selv om du har kausjonist, er det fremdeles en individuell vurdering banken tar, som vil avgjøre hvor mye du kan få i lån.

Forfatter Erik Nilsen