Refinansiering gir mulighet for nye investeringer

Erik Nilsen
24.02.2022
507 Visninger
Refinansiering gir mulighet for nye investeringer

Det er ingen hemmelighet at en privatøkonomi med mange smålån fort kan bli kostbart. Dette gjelder spesielt for deg som ønsker å øke avkastningen på kapitalen din mest mulig. Årsaken til at dette fort kan være kostbart er ikke nødvendigvis fordi beløpene du har utestående er høye, men heller at den aktive renten på slike lån gjerne er svært høy. Derfor kan det være lurt å samle slike rån i et nytt refinansieringslån, for deretter å kunne bruke den frigitte kapitalen som tidligere har gått til rentekostnader, på nye inntektsbringende investeringer.

Et godt eksempel på muligheter man kan benytte disse frigitte midlene til er å kjøpe aksjer som byr på direkteavkastning. Da snakker vi gjerne om etablerte selskaper som betaler ut et stabilt utbytte til sine eiere over tid. Her er det viktig å gjøre de nødvendige undersøkelsene, men det å bygge stein-på-stein på en utbytteportefølje kan vært attraktivt som langsiktig sparing.

Kvitt deg med den dyreste gjelden først

På slutten av 2019 introduserte regjeringen et nytt verktøy for privatpersoner i form av Gjeldsregisteret. Her kan du få innsyn i egne gjeldsopplysninger og dermed enklere kartlegge hvor du skylder penger. Noe av det som er svært nyttig med denne oversikten er at du enkelt kan få oversikt over hvilken gjeld som er dyrest. Da snakker vi gjerne om lån uten sikkerhet som har høy effektiv rente.

Det er nettopp denne gjelden du bør forsøke å kvitte deg med først. I de fleste tilfeller vil du nemlig spare mer på å kvitte deg med denne, enn det du kan forvente å få i avkastning på aksjer i form av utbytte. Derfor anbefaler vi at du får en oversikt over egen privatøkonomi, kartlegger hvilken gjeld som bør forsvinne først, for deretter å begynne å bygge din portefølje av aksjer.

På denne måten kan du sikre en sunnere privatøkonomi over tid, samtidig som du kan begynne å bygge opp din langsiktige sparing i form av en aksjeportefølje som gir direkteavkastning.

Slik bør du prioritere gjelden din

Når økonomer snakker om gjeld er det gjerne sikret og usikret gjeld de referer til. Førstnevnte er gjerne lån som bolig- og billån, mens usikret gjeld omhandler kredittkort, forbrukslån, smålån og lignende finansiering. Dette er gjerne små eller mellomstore beløp som har ekstremt høy effektiv rente. Det er denne gjelden du bør forsøke å refinansiere slik at du får best mulig vilkår på gjeldsbyrden din.

I de fleste tilfeller vil det være lite å hente på en refinansiering av billån og boliglån, men for forbrukslån og kredittkortgjeld kan du spare mange tusen hver måned ved å gjennomføre en refinansieringen. Dette skyldes primært at du kan samle flere smålån i et nytt samlelån og på denne måten presse ned kostnadene som er knyttet til finansieringen din. Det er nemlig kostnadene knyttet til lånet som gjerne gjør at den effektive renten er så høy på lån uten sikkerhet, men heldigvis går det an å gjøre noe med nettopp denne kostnaden når du velger å refinansiere.

Forfatter Erik Nilsen