Hva er frivillig kredittsperre?

Ole Larsen
15.08.2021
590 Visninger
frivillig kredittsperre

Opplever du at du har mistet kontroll på økonomien, og at du sitter med for mange dyre lån? Det er fort gjort å havne i en ond sirkel der man stadig tar opp nye lån for å dekke gammel gjeld. Dette kan bli veldig dyrt, men det finnes som regel en vei ut av økonomisk uføre.

Dersom du synes det kan være vanskelig å motstå fristelsen til å søke om forbrukslån, kan du faktisk nekte deg selv og bankene å gi deg flere lån. I den forbindelse er frivillig kredittsperre et relevant uttrykk.

Dette er en frivillig kredittsperre!

En frivillig kredittsperre er enkelt forklart en sperring du selv aktiverer, og denne sperren innebærer at du sperrer bankene fra å foreta kredittvurderinger av deg. Siden en kredittvurdering er helt nødvendig for å kunne få lån hos norske banker, vil du derfor ikke kunne ta opp nye lån.

Med en frivillig kredittsperre kan du for eksempel ikke få kredittkort eller forbrukslån. Dette kan gjøre det enklere for deg å få en mer stabil økonomi på sikt.

Hvorfor ha frivillig kredittsperre?

Det finnes mange grunner til at noen kan ønske å få en frivillig kredittsperre. I noen tilfeller handler det som nevnt om å få bedre økonomisk kontroll. La oss se nærmere på de viktigste grunnene til at man kan ha behov for en frivillig kredittsperre.

For deg som sliter med dyre lån er kredittsperre gunstig

Kredittsperre for å hindre ytterligere gjeld

Dersom du har lett for å søke om forbrukslån eller kredittkort, kan en frivillig kredittsperre være en god løsning. Mange sliter med å betale ned på dyr gjeld, og løsningen blir gjerne å betale ned gjelden med ny, dyr gjeld.

En frivillig kredittsperre kan også hindre deg fra å tegne nye abonnementer, siden selskaper som tilbyr slike tjenester som regel vil kredittsjekke kundene sine.

Økt sikkerhet ved identitetstyveri

En frivillig kredittsperre kan også være nyttig i andre situasjoner. Dersom du skulle bli utsatt for identitetstyveri, kan potensielt andre ta opp lån i ditt navn. Noen kan for eksempel ha fått tilgang til navn, personnummer og bankopplysninger som tilhører deg.

Ved å legge inn en frivillig kredittsperre, sikrer du at ID-tyvene ikke kan ta opp lån under navnet ditt. Det finnes mange historier om nordmenn som har fått stor gjeld fordi noen andre har misbrukt navnet deres i lånesøknader.

Hvordan aktivere en frivillig kredittsperre?

En frivillig kredittsperre kan enkelt aktiveres ved behov. Du må selv kontakte de ulike selskapene som arbeider med kredittvurdering. Dette er selskaper som har mottatt konsesjon fra det norske Datatilsynet, og dermed fått bevilgning til å kredittvurdere nordmenn.

Det finnes en rekke slike selskaper her til lands. Vi kan blant annet nevne Evry, Bisnode, Experian og Creditsafe. Det anbefales å ta kontakt med samtlige av disse selskapene og be om at det legges inn en kredittsperre. Da er du på den sikre siden.

De ulike aktørene som tilbyr kredittvurderinger for andre selskaper, har som regel egne portaler der du kan logge deg inn med BankID. Så snart du er innlogget kan du administrere din frivillige kredittsperre.

Du går til aktørens sperreside og aktiverer deretter kredittsperre i menyen. Nøyaktig fremgangsmåte kan variere litt fra aktør til aktør.

Hva nøyaktig sperrer du med en kredittsperre?

Dersom du aktiverer en kredittsperre er du kanskje usikker på hva som egentlig sperres. Du vet at det betyr at selskapene som foretar kredittvurderinger ikke lenger kan kredittvurdere deg. Men hva i alle dager er egentlig en kredittvurdering?

En kredittvurdering er obligatorisk når du søker etter lån hos norske banker. Prosessen kalles også for kredittsjekk, og innebærer at en aktør sjekker hvorvidt du har god nok betalingsevne eller om du er kredittverdig. Virksomheter kan kun kredittsjekke deg dersom det foreligger en saklig grunn for det.

En saklig grunn kan for eksempel være at du har søkt på lån hos en bank, eller at du ønsker å betale etter at varene er mottatt hos en nettbutikk (f.eks. med Klarna). Du vil alltid motta et gjenpartsbrev etter at du har blitt kredittsjekket. Her vil du blant annet se hvem som har bedt om opplysningene.

Hva sjekkes under kredittvurdering?

Under kredittsjekken vil selskapet som ber om innsyn i kredittverdigheten din få informasjon om alt fra folkeregistrert adresse og skatteligning, til bruttoinntekt og eventuelle betalingsanmerkninger.

Betalingsanmerkninger er noe man kan få dersom man har misligholdt gjeld tidligere, eller om man har regninger som har gått til inkasso.

  • Inntekt
  • Skatteligning
  • Adresse
  • Betalingsanmerkninger
Hjelp til refinansiering med betalingsanmerkning: Se denne siden

Hvordan bedre kredittscore?

Når du kredittsjekkes vil du motta en kredittscore, for eksempel på en skala fra 1–100. Jo høyere score du får, jo bedre kredittverdighet har du.

Har du lav inntekt, betalingsanmerkninger, mye gjeld, er ung, flytter hyppig eller lignende, kan dette føre til lavere kredittscore.

Motsatt kan du øke kredittverdigheten din ved å øke inntekt eller betale ned på gjeld. Du bør også gjøre opp eventuelle betalingsanmerkninger, slik at disse etter hvert forsvinner fra systemet. Etter hvert som du blir eldre vil også alderen din kunne gi bedre kredittscore.

Trenger du frivillig kredittsperre?

En frivillig kredittsperre er kanskje mest aktuelt dersom du har behov for økt økonomisk kontroll eller ønsker å forhindre at andre tar opp lån i navnet ditt.

Bortsett fra dette, er det ingen åpenbar grunn til at du skulle trenge en kredittsperre. Forhør deg gjerne med en økonomisk rådgiver dersom du er usikker på hva som er best i din situasjon.

Oppsummering

En frivillig kredittsperre innebærer at du legger inn en sperring som gjør at aktører som tilbyr kredittvurdering for banker og selskaper ikke kan utføre kredittsjekk på deg. Dette vil igjen føre til at du ikke kan motta nye lån, eller at noen andre kan ta opp lån i navnet ditt.

Det er for eksempel ganske vanlig å benytte seg av en frivillig kredittsperre dersom man har opplev ID-tyveri. For å hindre at uvedkommende gir deg økt gjeld, kan du legge inn en frivillig kredittsperre.

Banker som gir ut lån vil alltid foreta en kredittsjekk. Går ikke dette, vil du heller ikke kunne få lån. Dersom du ikke har økonomiske problemer eller har blitt utsatt for ID-tyveri, er ikke kredittsperre nødvendig.

Forfatter Ole Larsen

Hei. Jeg heter Ole og er utdannet økonom. Nå lever jeg av å skrive artikler freelance og reiser jorda rundt. Som utenlandsstudent ble jeg veldig glad i å møte nye folk og kulturer, så det fristet aldri å reise hjem for å starte A4-livet. Derfor har jeg nå besøkt nærmere hundre land og har ikke noen umiddelbare planer om å vende hjem. På fritiden liker jeg å stifte nye bekjentskaper, trene, surfe og lese en god bok! Etter mange år med artikkelskrivning har jeg nå bidratt med tusenvis av artikler innen finans, da mest om kredittkort og forbrukslån, men også om billån og forbrukerøkonomi generelt. Dette er emner som jeg har opparbeidet meg mye kunnskap om og jeg prøver å skrive informative troverdige artikler, men som på samme tid er interessante og pirrer leserens nysgjerrighet. Sjekk ut nettsiden min her