Hva er reiseforsikring for eldre?

Ole Larsen
15.08.2021
809 Visninger
Strand

Reiseforsikring er kjekt å ha når man er på ferie – enten det er i inn- eller utland. Reiseforsikringer kan sikre deg økonomisk ved tap av bagasje, kanselleringer, forsinkelser og lignende. Forsikringen er dessuten god å ha dersom man skulle havne på sykehus eller skades mens man reiser.

Det mange ikke vet, er at reiseforsikringer også gir deg sikkerhet her hjemme i Norge. Så lenge du er utenfor ditt eget hjem, gir reiseforsikringen deg en ekstra trygghet i hverdagen. Mange reiseforsikringer har imidlertid en øvre aldersgrense, noe det er verdt å være obs på.

Reiseforsikring og aldersgrense

Dersom du har nådd pensjonsalder, er det lurt å sjekke hva reiseforsikringen din dekker. I mange tilfeller endrer forsikringens dekningsområde seg når du har fylt 67 år. Deler av en reiseforsikring vil ofte bortfalle helt eller delvis dersom du er eldre.

Dette gjelder først og fremst ulykkesforsikringen som er inkludert i reiseforsikringen. Ulykkesforsikringen dekker vanligvis erstatning for invaliditet eller dødsfall. Det mange ikke vet, er at denne forsikringssummen ofte reduseres betraktelig når du når en viss alder.

Forsikringsbeløpet vil i første omgang reduseres med kanskje 50 eller 90 %. Når man fyller 75 eller 80 år er det ikke uvanlig at forsikringsbeløpet forsvinner helt. I noen tilfeller vil forsikringen slutte å gjelde lenge før.

Reiseforsikringen som vanligvis har dekket ting som hjemtransport, avbestilling eller reisesyke vil gjerne opphøre når du fyller 70 år.

Hvorfor er det slik?

Forsikringsselskaper ser alltid på risiko. Det er vanskelig å få forsikring dersom risikoen for at forsikringen faktisk kommer til bruk, øker. Mange opplever å få helseproblemer etter hvert som de blir eldre. Dette gjelder ikke alle, men sjansen for sykdom eller død øker naturligvis med alderen.

Forsikringsselskapet tar hensyn til alder og øvrige risikofaktorer – som for eksempel skadehistorikk og helsetilstand, når tilgang på eller pris på forsikring avgjøres.

I 2016 sto eldre som var 67 år eller eldre for nærmere 60 % av alle sykesaker forsikringsselskapet Europeiske Reiseforsikring behandlet. Dette utgjør en stor andel, og det er derfor kanskje ikke så rart at forsikringsselskapene senker forsikringsdekningen for eldre.

Reiseforsikring for eldre

Selv om du kanskje opplever at den gamle reiseforsikringen din ikke lenger har så god dekningsgrad som du skulle ønske, finnes det en løsning. Mange tilbyr nemlig reiseforsikring for eldre. Dette innebærer at du kan få god dekning mens du er ute av hjemmet, men til en høyere pris.

Det finnes også enkelte forsikringsselskaper som har forsikringer uten aldersgrense. Blant disse aktørene finner vi blant andre Storebrand.

Eldre kvinne

Reiseforsikring for eldre gjennom kredittkort

Husk at det ikke bare er dedikerte reiseforsikringer som kan dekke deg når du er ute og reiser. Mange kredittkort har reiseforsikring inkludert dersom du betaler minst halvparten av utgiftene til ferien med kredittkort.

Også når det gjelder reiseforsikringer gjennom kredittkort kan det finnes restriksjoner når du når en viss alder. Noen aktører tilbyr imidlertid både vanlig helårsforsikring og reiseforsikring via kredittkort for eldre, der dekningsgraden ikke reduseres så mye.

Derfor er kredittkortforsikring viktig

Kan eldre tegne ny reiseforsikring?

Det er enkelte forsikringsselskaper som ikke tegner nye forsikringer – som reiseforsikringer eller livsforsikringer – med eldre kunder. Enkelte har en grense på 75 år, men dette kan variere mye.

Husk at du fortsatt kan få reiseforsikring, men at den da vil koste en del mer. Her gjelder det å finne ut hva som passer best for akkurat deg.

Disse aldersbegrensningene gjelder i reiseforsikringer

Hvilke aldersbegrensninger som gjelder i reiseforsikringen din, kan variere en del. Begrensingene vil blant annet kunne være annerledes med reiseforsikringer du får gjennom kredittkort, sammenlignet med begrensingene som gjelder i helårs reiseforsikringer.

Husk at ulike forsikringsselskaper også kan ha ulike regler på dette området. Vi skal her se nærmere på hvilke begrensinger som ofte gjelder for henholdsvis kredittkort-forsikringer og ordinære reiseforsikringer!

Aldersbegrensninger for ordinære reiseforsikringer

Dersom du har en ordinær reiseforsikring – enten for enkeltreiser eller helårs – er det vanlig at enkelte deler av forsikringens dekningsgrad reduseres eller bortfaller.

Her er noen av de mest vanlige begrensingene i din ordinære reiseforsikring:

  • Ulykkesforsikringen vil bli redusert ved en spesifikk alder (f.eks. 70 år)
  • Ulykkesforsikringen vil forsvinne helt ved en spesifikk alder (f.eks. 75 eller 80 år)

Aldersbegrensninger for reiseforsikring gjennom kredittkort

Veldig mange drar nytte av reiseforsikringen som er inkludert i kredittkort. Dette er en praktisk og prisgunstig forsikring som gjelder når minst 50 % av reisekostnadene dekkes av kredittkortet ditt.

Her er noen av begrensingene som trer i kraft når du blir eldre og bruker reiseforsikring via kredittkort:

  • Ulykkesforsikringen vil bli redusert ved en spesifikk alder (f.eks. 70 år)
  • Ulykkesforsikringen vil forsvinne helt ved en spesifikk alder (f.eks. 75 eller 80 år)
  • Avbestillingsforsikring opphører ved en spesifikk alder+
  • Reisesykeforsikring opphører ved en spesifikk alder
  • Forsikring for hjemtransport opphører ved en spesifikk alder

Hvilke reiseforsikringer er best for eldre?

Det finnes mange tilbydere av kredittkort med reiseforsikring for eldre. Med for eksempel Eurocard Gold vil ikke ulykkesforsikringen reduseres eller opphøre fordi du blir eldre, og det samme gjelder kredittkort fra Landkreditt.

Når det gjelder vanlige helårs reiseforsikringer, vil som regel ulykkesforsikringen reduseres når du fyller 67 eller 70 år. Den vil kanskje reduseres fra 1 million kroner til 100 000 kroner, men den trenger ikke nødvendigvis å opphøre.

Eksempler på noen aktører som tilbyr helårsreiseforsikring med ulykkesforsikring som ikke opphører ved en bestemt alder, er DNB Reise Best og Europeiske Reiseforsikring (If).

Det er imidlertid også noen aktører som tilbyr reiseforsikring som hverken reduseres eller opphører, og dette inkluderer blant annet Storebrand. Det finnes med andre ord mange gode alternativer for deg som ønsker god ulykkesforsikring.

Oppsummering av reiseforsikringer for eldre

Når du blir eldre er det naturligvis noe større risiko for at sykdom eller lignende skal oppstå, noe som også innebærer en større risiko for forsikringsselskaper som tilbyr reiseforsikring. Mange forsikringsselskaper har derfor begrensinger når det gjelder dekningsgrad for eldre.

Det er spesielt dekningsgraden av ulykkesforsikring, hjemtransport, avbestillingsforsikring eller reisesykeforsikring som bortfaller eller reduseres når man blir eldre.

Heldigvis finnes det forsikringer som gir deg god dekning selv om du er eldre enn 67 år. Både kredittkort og helårs reiseforsikringer kan gi dekning for eldre!

Reise

Forfatter Ole Larsen

Hei. Jeg heter Ole og er utdannet økonom. Nå lever jeg av å skrive artikler freelance og reiser jorda rundt. Som utenlandsstudent ble jeg veldig glad i å møte nye folk og kulturer, så det fristet aldri å reise hjem for å starte A4-livet. Derfor har jeg nå besøkt nærmere hundre land og har ikke noen umiddelbare planer om å vende hjem. På fritiden liker jeg å stifte nye bekjentskaper, trene, surfe og lese en god bok! Etter mange år med artikkelskrivning har jeg nå bidratt med tusenvis av artikler innen finans, da mest om kredittkort og forbrukslån, men også om billån og forbrukerøkonomi generelt. Dette er emner som jeg har opparbeidet meg mye kunnskap om og jeg prøver å skrive informative troverdige artikler, men som på samme tid er interessante og pirrer leserens nysgjerrighet. Sjekk ut nettsiden min her