Boliglån uten egenkapital

Erik Nilsen
11.08.2021
558 Visninger
Boliglån uten egenkapital

Planlegger du å kjøpe din første bolig? Bankenes kriterier for å innvilge boliglån har blitt strengere de siste årene, og du må blant annet ha 15 % egenkapital. I praksis betyr det at du kun kan låne opptil 85 % av boligens totale verdi.

Sikter du etter å kjøpe en bolig til 3 000 000 kroner, må du med andre ord ha spart opp 450 000 kroner. Dette er mye penger, og mange sliter med å innfri kravet. Er det mulig å få boliglån uten egenkapital?

Dette vurderer banken når du søker boliglån

Før vi ser nærmere på hvorvidt det er mulig å få boliglån uten egenkapital, skal vi forklare deg hvilke kriterier banken vurderer hos lånesøkerne. Det er generelt sett tre krav som må oppfylles:

  1. Betalingsevne
  2. Betalingsvilje
  3. Sikkerhet (egenkapital)

Hva ligger det i disse begrepene? Og er kravet om egenkapital absolutt, eller er det mulig å få boliglån uten egenkapital?

Betalingsevne | Stabil inntekt

For at banken skal kunne gi deg et lån, må du kunne vise til stabil inntekt. Dette henger sammen med at du skal kunne håndtere de månedlige utgiftene på lånet.

Basert på inntekten din vil banken beregne hvor mye du vil sitte igjen med hver måned etter at boliglånet er betalt ned på. Det vektlegges at du skal kunne håndtere andre faste utgifter. I tillegg skal økonomien din tåle et rentehopp på inntil 5 % på boliglånet.

Du må dokumentere betalingsevnen din ved å vise til lønnslipper fra de siste to–tre månedene. I tillegg må du fremlegge siste års skattemelding. Banken vil som regel ta høyde for forventet inntektsutvikling.

Betalingsvilje | Sunn økonomi

Banken vil også vurdere din betalingsvilje. Har du en historikk med betalingsanmerkninger, inkasso og lignende betalingsproblemer, vil du sannsynligvis ikke få boliglån.

Kan du imidlertid dokumentere endret atferd, kan banken gå med på å gi deg et boliglån likevel. Sørg for at all inkassogjeld er betalt før du søker om lån.

Sikkerhet | Boliglån uten egenkapital?

Finanstilsynet har satt krav om at bankene skal kreve minimum 15 % egenandel hos låntakere som skal ha boliglån. Skal du kjøpe en bolig til 2,5 millioner, betyr det at du må ha spart opp 375 000 kroner.

Det er ofte snakk om store summer, og mange sliter med å skaffe nok kapital. Dette gjelder kanskje spesielt førstegangskjøpere som kommer rett fra studier eller som er nye i arbeidslivet. Er det mulig å få boliglån uten egenkapital?

I noen tilfeller, ja. Bankene har myndighet til å gå bort fra kravet i opptil 10 % av alle søknader per kvartal. De som får boliglån uten egenkapital, må som regel vise til stabil og god inntekt og god betalingshistorikk.

Det finnes også mulighet for å få boliglån uten egenkapital som er spart opp på egen hånd. Vi skal nå se nærmere på hva slags alternativer som finnes!

Boliglån uten egenkapital med kausjonist

Bankfunksjonær avgjør

Mange sliter med å spare opp nok egenkapital. Dette er kanskje ikke så rart, siden man i stort sett trenger flere hundre tusen kroner for å få et høyt nok boliglån. Det er imidlertid mulig å få boliglån uten egenkapital dersom du anvender en kausjonist.

Hva er en kausjonist? Enkelt forklart går det ut på at noen andre stiller med sikkerhet i egne eiendeler – som for eksempel bolig eller hytte. Det er blant annet mange foreldre som stiller som kausjonist når barna skal kjøpe sin første bolig.

Det å være kausjonist innebærer et stort ansvar. Kausjonisten blir nemlig medansvarlig for den andelen av lånet de har stilt med sikkerhet i. Hvis du ikke greier å betale ned på lånet selv, vil kausjonisten måtte betale ned på den kausjonerte delen.

Medeier eller medlåntaker på boliglån

Det å søke boliglån uten egenkapital eller nok inntekt vil ofte føre til at du ikke kan ta opp et stort nok lån. Det er imidlertid mulig å få lån på tross av manglende egenkapital dersom du har en medlåntaker.

En medlåntaker søker boliglån sammen med deg, og vil derfor bli medeier av boligen. I praksis betyr dette at hvis du ikke skulle betale ned på lånet, blir medlåntaker ansvarlig for dette.

Foreldre som er medlåntakere bør være klar over at de er juridisk ansvarlige for at lånet betales ned dersom barnet ikke har god nok økonomi. I noen tilfeller kan det lønne seg at barna sparer i noen år ekstra, slik at foreldrene slipper denne risikoen.

Boliglån uten egenkapital er utfordrende

Banken kan se bort fra reglene om 15 % egenkapital i 10 % av lånesøknadene på landsbasis og 8 % av søknadene i Oslo. Det har blitt foreslått å senke denne grensen, noe som gjør det enda vanskeligere å få boliglån uten egenkapital.

Mange har ikke mulighet til å få hjelp av foreldre til å søke boliglån, noe som betyr at medlåntaker eller kausjonist ikke er aktuelt. For disse søkergruppene er det lite håp for boliglån dersom de ikke er blant de ti «heldige» prosentene.

De aller fleste er nødt til å spare penger på egen hånd, noe som kan ta mange år. Husk likevel på at du ikke er alene om å måtte spare. Situasjonen er slik for de aller, aller fleste.

Sparetips: Slik sparer du egenkapital

Boliglån uten egenkapital er altså mulig, men mange velger å spare penger før de søker. Det å spare opp flere hundre tusen kroner er tidkrevende for de fleste. Det er ikke uvanlig å bruke noen år på sparing!

Heldigvis kan sparing være både motiverende og morsomt. Ja – du må nok gjøre noen kjedelige prioriteringer innimellom. Og du vil kanskje ikke ha råd til alt du har lyst på i en periode. Samtidig er det veldig motiverende å se sparepengesummen vokse.

Her er noen tips til deg som skal spare egenkapital til bolig:

  1. Sett opp et budsjett.
  2. Reduser forbruket på unødvendige ting som søtsaker, kafébesøk og uteliv.
  3. Lei billig eller bo i kollektiv mens du sparer (eller bo hjemme hos mor og far!).
  4. Opprett BSU-konto.
  5. Sett av et fast beløp som skal trekkes til sparekontoen hver måned.
  6. Ha sparemål som du jobber etter og belønn deg selv når du når målet!

Du kan også sjekke opp i mulighetene for boliglån uten egenkapital. Snakk med banken, foreldre og rådgivere. Lykke til!

Forfatter Erik Nilsen