Finans Norge

Gjeld

Gjeldsregisteret

13.03.2021
1249 Visninger

Gjeldsregisteret er et register over hva privatpersoner har i usikret gjeld. Det er ikke hvem…