Finans for nybegynnere

Erik Nilsen
17.02.2022
546 Visninger

Det føles alltid veldig trygt og greit å ha pengene i banken. Da er de alltid tilgjengelige dersom man har behov for dem, og man vet at de er trygge. Man tenker også at dersom man bare lar dem bli stående på en bankkonto vil man kunne få renter som gjør at verdien stiger over tid. Det mange derimot ikke er like klar over er at rentene man får på en sparekonto ofte er lavere enn selve verdiøkningen på varer og tjenester i markedet. Når dette er tilfelle vil faktisk verdien på produkter stige mer enn du får igjen på rentene, og da faller pengene dine i verdi selv om summen øker.

Langsiktige penger

Dersom planen er å ha pengene på konto på et kortsiktig plan er fortsatt en bankkonto mest fornuftig å bruke. Penger man kommer til å ha behov for å bruke innen kort tid burde forbli på en bankkonto, mens penger man har tenkt å spare på langsiktig burde investeres slik at de forhåpentligvis ikke bare holder på verdien sin, men også stiger i verdi. Når man her snakker om langsiktige penger, er det altså snakk om et tidsperspektiv på over 2 år. Dersom du vet at du får behov for pengene innen de neste to årene burde du la pengene stå på en bankkonto, men dersom dette ikke er tilfelle burde du vurdere sterkt å investere dem.

Type investeringer

Pengene du ønsker å investere kan settes på så mangt. Du kan for eksempel kjøpe aksjer i et selskap, satse penger på en gründervirksomhet, eller investere i et fond. Den medfølgende risikoen vil variere utfra hva man ønsker å investere i, og her er det viktig å gjøre en god vurdering av hvor mye penger man er villig til å tape versus hvor mye penger man ønsker å få i avkastning. Man burde aldri investere mer penger enn man har råd til å tape. Det kan være mer risikabelt å investere alt i aksjer i et selskap. Dersom selskapet gjør stiger på aksjemarkedet kan det bety svært god avkastning, men om selskapet går konkurs vil du tape hele summen. Dersom du derimot investerer i et aksjefond vil pengene dine fordeles utover mange forskjellige selskaper slik at du ikke taper hele investeringen dersom et av selskapene går konkurs. Aksjesparing er ment som en langsiktig investering, aller helst så mye som fem til ti år, eller enda mer. Det er på lang sikt man vil oppleve god avkastning på investeringen.

Forfatter Erik Nilsen