Derfor bør du ha boligforsikring

Ole Larsen
15.08.2021
509 Visninger
Stue

Dersom du eier din egen bolig har du ganske sikkert mottatt mange forsikringstilbud. Banken har gjerne alt fra innboforsikring og boligkjøperforsikring, til husforsikring. Mange er usikre på hvilke forsikringer de egentlig trenger.

Vi skal her se nærmere på ulike former for boligforsikring, og forklare deg hva som er nødvendig – og hva som kan droppes.

Hva er en boligforsikring?

En boligforsikring er enkelt forklart en forsikring som sikrer boligen din, eller innboet (altså inventar og møbler). Det finnes en rekke ulike former for boligforsikring, og de fleste fungerer slik at du betaler en spesifikk sum hver måned.

Dersom uhellet skulle være ute, vil forsikringen ofte gi deg et økonomisk sikkerhetsnett. Forsikringen kan dekke deler av eller alle utgiftene ved hendelser som brann, tyveri eller naturkatastrofer. I noen tilfeller har du da kun en egenandel du må betale selv, mens forsikringsselskapet dekker resten.

Vi skal nå se nærmere på ulike typer boligforsikring. Vi ser på obligatoriske forsikringer alle bør ha, og forsikringer som kan være nyttige å ha.

Boligforsikring

Husforsikring eller villaforsikring

En husforsikring er en forsikring som dekker bygningen du bor i. Bor du for eksempel i en enebolig eller villa, vil forsikringen kunne dekke skader på boligen. Hvis et tre skulle velte og knuse vinduet ditt, kan en forsikring som dette være kjekk å ha.

Dekningsgraden på en husforsikring kan variere mye. Noen dekker mer enn andre. Boligen din er noe du bør forsikre, og det er naturligvis en krise dersom hjemmet ditt skades.

En husforsikring dekker en rekke ulike ting. Her er noen av de vanligste dekningsområdene for denne type boligforsikring:

  • Vannlekkasjer
  • Brann
  • Naturkatastrofer

Husk at dersom du bor i et borettslag, vil borettslaget ofte ha forsikringer for bygningsmassen allerede. I så fall trenger du ikke å tegne en egen husforsikring.

Huseierforsikring

Huseierforsikring er en forsikring for huseiere, og det er ofte mulig å tegne en forsikring som dekker flere boenheter, enten det er private boliger eller næringsbygg.

Hvis du har bolig i et borettslag, er som regel boligen allerede dekket av en felles huseierforsikring. Huseierforsikringer gjelder for deg som bor i et privat borettslag eller i et sameie.

Forsikringen dekker alt fra vannskade og brann, til skader som forårsakes av naturkatastrofer. En forsikring som dekke kan også gjelde for eventuell garasje.

Innboforsikring

Innboforsikring er ikke obligatorisk, men absolutt kjekt å ha! Innboforsikringer er en type husforsikring som dekker innbo – altså møbler, inventar og andre eiendeler du har hjemme.

En innboforsikring er lurt å ha enten du bor i borettslag, sameie eller selveierbolig. Du bør også ha innboforsikring dersom du har hytte eller annen fritidsbolig. Her er noe av det en innboforsikring kan dekke:

  • Uflaksskader utenfor og i hjemmet
  • Sykkeltyveri utenfor eiendommen
  • Uforutsette skader på innbo

Skadedyr- og råteforsikring

Noen banker tilbyr råte- eller skadedyrforsikring. Disse forsikringene vil kunne dekke skader gjort av skadeinsekter, gnagere, mugg og råtesopp.

Dette kan være gunstige boligforsikringer å ha, spesielt om du bor i et eldre hus der det er stor risiko for mugg eller skadedyr. Husk at råte og hussopp er såpass vanlige skader at det ikke dekkes av ordinære husforsikringer.

Utleieforsikring

En utleieforsikring er fin å ha dersom man driver med utleie av egen bolig. En utleieforsikring kan nemlig dekke skader som forårsakes av hærverk.

Utleieforsikringer kan også dekke ubetalt husleie og utgifter som kan forekomme ved en eventuell utkastelse av leietaker.

Hva dekker forsikringen ved utleie?

Boligkjøperforsikring

Når du kjøper en bolig vil du ofte få tilbud om en såkalt boligkjøperforsikring. En boligkjøperforsikring kan betraktes som en rettshjelpsforsikring, og er altså en advokatforsikring. Forsikringen dekker altså ikke skader på boligen du har kjøpt, men eventuelle advokatutgifter.

En boligkjøperforsikring dekker som regel rettshjelp til rundt 100 000 kroner eller mer. Husk at denne forsikringen kun dekker kostnader fra en sak som allerede er opprettet. En advokat må derfor kontaktes først, for å avgjøre om du i det hele tatt har en sak.

Trenger du boligforsikring?

Det korte svaret på dette er: Ja. Det er imidlertid ikke alle boligforsikringer som er like nødvendige. Som et minimum bør du ha husforsikring og innboforsikring. Disse forsikringene vil dekke eventuelle kostnader ved skade på hus og inventar.

Husk å lese nøye gjennom forsikringsvilkårene før du tegner en forsikring. Ikke alle har like god dekningsgrad. En skadedyrforsikring vil for eksempel ofte ikke dekke skjeggkre i boligen, siden dette har blitt veldig vanlig i norske hjem de siste årene.

Boligforsikring for deg som leier

Det er ikke bare huseiere som har behov for forsikringer. Når du leier bolig er det som regel huseier som har forsikring for selve boligen. Du bør imidlertid ha innboforsikring dersom du eier inventar og møbler i boligen.

Skulle for eksempel leiligheten din begynne å brenne, kan du stå overfor et stort økonomisk tap dersom du ikke hadde innboforsikring.

Hvordan finne beste boligforsikring?

Det finnes utallige forsikringsselskaper der ute, og veldig mange ulike forsikringer å velge mellom. Det kan derfor være vanskelig å finne den forsikringen som passer deg best.

Dersom du har behov for boligforsikring, anbefaler vi deg å kontakte mange forsikringsselskaper. Forhør deg litt rundt og finn forsikringsselskapet som har de beste forsikringsvilkårene. Du kan også bruke ulike sammenligningstjenester som et hjelpemiddel.

En god boligforsikring har stor dekningsgrad og en overkommelig månedspris. Slike forsikringer finnes absolutt, selv om du kanskje må lete litt for å finne dem.

Oppsummering: Derfor trenger man boligforsikring

Brann, naturkatastrofer og tyveri kan plutselig ramme. Da er det greit å ha forsikringer som dekker eventuelle kostnader og tap, eller i hvert fall deler av det. Med boligforsikring kan du sikre økonomiske utgifter i forbindelse med brann, skred, mugg og lignende kostnader.

Det finnes en rekke ulike boligforsikringer å velge mellom. Alle bør ha husforsikring og innboforsikring dersom de eier egen bolig. Det finnes også andre praktiske forsikringer. Driver du med utleie kan du for eksempel ha en utleieforsikring.

Til og med leietakere bør ha boligforsikring. Som leietaker bør du for eksempel ha innboforsikring, slik at tap og skader på eiendeler kan dekkes ved brann eller lignende. Finn ut hvilke forsikringer du har behov for, og få en litt tryggere økonomisk hverdag!

Forfatter Ole Larsen

Hei. Jeg heter Ole og er utdannet økonom. Nå lever jeg av å skrive artikler freelance og reiser jorda rundt. Som utenlandsstudent ble jeg veldig glad i å møte nye folk og kulturer, så det fristet aldri å reise hjem for å starte A4-livet. Derfor har jeg nå besøkt nærmere hundre land og har ikke noen umiddelbare planer om å vende hjem. På fritiden liker jeg å stifte nye bekjentskaper, trene, surfe og lese en god bok! Etter mange år med artikkelskrivning har jeg nå bidratt med tusenvis av artikler innen finans, da mest om kredittkort og forbrukslån, men også om billån og forbrukerøkonomi generelt. Dette er emner som jeg har opparbeidet meg mye kunnskap om og jeg prøver å skrive informative troverdige artikler, men som på samme tid er interessante og pirrer leserens nysgjerrighet. Sjekk ut nettsiden min her